zabytki dolnego śląska

www.zabytkidolnegoslaska.com.pl

Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości pod egidą organizacji UNESCO, będącej filią ONZ powstała w 1978 roku. Jej celem jest ochrona spuścizny kulturalnej i przyrodniczej z całego świata. Mogą być na nią wpisane jedynie obiekty unikatowe, spełniające jedno z poniższych kryteriów:

 • obiekt musi reprezentować arcydzieło ludzkiego geniuszu twórczego

 • obiekt musi przedstawiać ważną wymianę ludzkich wartości, na przestrzeni dziejów lub w obszarze danego regionu świata, w zakresie rozwoju architektury lub technologii, w sztukach monumentalnych, urbanistyce lub projektowaniu krajobrazu

 • obiekt musi przedstawiać unikatowe albo przynajmniej wyjątkowe świadectwo tradycji kulturowej lub istniejącej albo minionej cywilizacji

 • obiekt musi przedstawiać szczególny przykład typu budowli, zespołu architektonicznego lub technologicznego albo krajobrazu ilustrującego ważny etap (lub etapy) w historii ludzkości"

 • obiekt musi przedstawiać szczególny przykład tradycyjnego ludzkiego osadnictwa, zagospodarowania ziemi lub morza, reprezentatywny dla danej kultury (lub kultur), albo ludzkiej interakcji ze środowiskiem, szczególnie jeśli stało się ono zagrożone wskutek nieodwracalnej zmiany

 • obiekt musi pozostawać w bezpośrednim lub namacalnym związku z wydarzeniami lub żywą tradycją, pomysłowością lub wierzeniami albo z dziełami artystycznymi lub literackimi o wyjątkowym uniwersalnym znaczeniu (Komitet uznaje, że to kryterium powinno być stosowane w połączeniu z innymi kryteriami)

  dla elementów przyrody:

 • miejsce musi obejmować wyjątkowe zjawiska przyrodnicze lub tereny szczególnego naturalnego piękna i o estetycznym znaczeniu

 • musi przedstawiać szczególne świadectwo ważnych etapów w historii planety, zawierające ślady dawnego życia, istotnych toczących się procesów geologicznych tworzących formy ukształtowania terenu lub istotne formacje geomorficzne lub fizjograficzne

 • miejsce musi przedstawiać szczególny przykład toczących się procesów ekologicznych i biologicznych, istotnych dla ewolucji i rozwoju lądowych, słodkowodnych, przybrzeżnych i morskich ekosystemów lub społeczności roślin i zwierząt

 • miejsce musi obejmować najważniejsze środowiska przyrodnicze do ochrony różnorodności form życia, łącznie z zagrożonymi gatunkami o uniwersalnej wartości z punktu widzenia nauki i konserwacji przyrody.


  źródło: wikipedia

   

  Z terenu Dolnego Śląska, dotychczas na liście znalazły się takie obiekty jak:

   

  DSCN8935kościoły pokoju w Jaworze i Świdnicy (2001 rok)

   

  HPIM4105Hala Stulecia we Wrocławiu (2006 rok)

   

  DSC04561oraz Park Mużakowski, położony na terenie województwa lubuskiego (wspólnie z Niemcami) (2004 rok)